Úvodní stránka >

Gender v Horizontu 2020 >

ZAPOJENÍ INSTITUCÍ

ZAPOJENÍ INSTITUCÍ

Podpora genderové rovnosti v institucích

Chcete začít s aktivitami na podporu genderové rovnosti přímo ve vaší instituci? Chystáte projekt na implementaci plánu genderové rovnosti v rámci Horizontu 2020?

Co vše je potřeba zajistit pro to, aby plánovaný projekt a jeho aktivity mohly fungovat, byly úspěšné a udržitelné a vedly k naplnění naplánovaných cílů?

Znalost situace v instituci z genderové perspektivy

Prvním krokem k zahájení strukturální změny je analýza situace ve vaší instituci. Jak vám pomůže? A jaké jsou nástroje a metody, které pro ni použít? Inspirujte se praktickým příkladem z Univerzity v Leicesteru.

Závazek instituce k podpoře genderové rovnosti

Pro změnu, jakou je genderová rovnost v instituci, je samozřejmě nutná podpora ze strany vedení. Politika rovných příležitostí žen a mužů je rovvněž nedílnou součástí strategického řízení institucí. Inspirujte se příklady dobré praxe ze zahraničí.

Závazek vedení instituce je rovněž nutné doložit při podávání projektu na imlementaci plánu genderové rovnosti v programu Horizont 2020: "The proposals shall ensure the support from their highest management level and provide proof of their commitment in the implementation of GEPs. The role of the middle management in the implementation of the GEPs shall be explained."

Komunikace uvnitř instituce a síťování

O tom, že se v instituci děje nějaká změna, je třeba informovat své kolegy, seznámit je s postupy, přínosy a důvody. Způsobů je mnoho, kreativitě a osobnímu přástupu se meze nekladou. Samozřejmostí je i personální zajištění aktivit. 

Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je praktický nástroj, který detailně popisuje aktivity, opatření a metody v jednotlivých prioritních oblastech změny v konkrétní instituci. Jak postupovat při přípravě plánu krok za krokem?

Finanční podpora

Instituce aktuálně mohou žádat o finanční prostředky na projekty strukturální změny a plány genderové rovnosti z programu Horizont 2020.

Pravidelný monitoring a vyhodnocování přínosů zaváděných opatření

Zastoupení mužů a žen a všechny další změny, které jsme v instituci provedli, je třeba monitorovat. Prostřednictvím monitoringu dokážeme situaci vyhodnotit a zjistit úspěšnost zavedených oatření. Nástrojů je několik.