Zdroje Vytisknout stránku

Gender v Horizontu 2020

 

Kulturní a institucionální změna / podpora genderové rovnosti ve výzkumných institucích

Dokument, který vznikl v roce 2011, se ve čtyřech kapitolách postupně věnuje představení problému a zdůvodnění potřeby genderovou rovnost ve vědě řešit, seznamuje s aspekty prosazování genderové rovnosti, které se týkají výzkumných institucí, představuje základní prvky politiky strukturální změny, konkrétní kroky, jež by měly instituce podniknout a v příloze seznamuje s úspěšně aplikovanými politikami na podporu genderové rovnosti ve vědě.

Zpráva Evropské komise mapuje vývoj politik genderové rovnosti ve výzkumu ve veřejném sektoru v 31 evropských zemích za posledních 5 let.

Analýza pohlaví a genderu přináší lepší a odpovědnější vědu, je také zcela novým prostorem pro vývoj inovací. Autorky pomocí případových studií z oblastí výzkumu zdraví jako je genetika, kmenové buňky, z počítačových věd, enviromentalistiky, výživy, lékařství nebo dopravy ukazují jakým způsobem integrovat analýzu genderu a pohlaví do těchto oblastí a jaké závažné nové poznatky tím tyto disciplíny mohou světu přinést.

GENDER-NET ERA-NET