Úvodní stránka >

NOVINKY >

Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu

Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu Vytisknout stránku

Technologické centrum AV ČR a NKC - gender a věda zvou na seminář "Gender Aspects in European Research: Human Resources Development and the Gender Dimension in Research". Seminář, který proběhne 25. 10. 2017 v Praze v rámci projektu TRIGGER, povede Katrien Van der Heyden, konzultantka přední evropské agentury Yellow Window, která poskytuje tréninky jak Evropské komisi, tak univerzitám a výzkumným institucím.

Na seminář se registrujte prostřednictvím online registračního formuláře.

Seminář proběhne dne 25. 10. 2017 od 9 do 12 hodin v Technologickém centru na adrese Ve Struhách 1076/27, Praha 6 - Bubeneč (místnost Vltava).

Více k programu najdete zde

Seminář je určen všem, kteří mají zájem dozvědět se, jak může pozornost genderovým tématům přispět ke kvalitě a relevanci výzkumu a inovací – výzkumným pracovníkům a pracovnicím, národním kontaktním bodům, expertům a evaluátorům. Seminář přinese přehled toho, kde je v Horizontu 2020 potřeba věnovat genderovým otázkám pozornost a jak to udělat. Seminář nabídne praktický návod na to, jak mohou být společenské a uživatelské perspektivy integrovány do výzkumu tím, že budou reflektovány biologické a sociokulturní rozdíly mezi ženami a muži a jak tato reflexe může zvýšit relevanci a robustnost vědeckých poznatků a vyvíjených technologických řešení.