Jak Vytisknout stránku

Zahrňte genderovou dimenzi do všech fází výzkumného cyklu

 

Klíčové otázky pro hodnocení genderu v obsahu výzkumu

Praktický návod, jak postupovat v jednotlivých fázích výzkumu, najdete také v manuálu: Gender Research: A How-To Guide

Prostudujte si webové stránky Gendered Innovations - případové studie a konkrétní metody.

Připravte si tzv. kontrolní seznam (checklist) - otázky vám pomohou podívat se na váš výzkum genderovou perspektivou. Obecný vzor najdete v publikaci Toolkit. Gender in EU-funded Research, pro různé vědní disciplíny a obory na webových stránkách Gendered Innovations.

 

Tipy pro výzkumné a vysokoškolské instituce

  • Zorganizujte pro výzkumné pracovníky a pracovnice semináře na témata genderová dimenze v kurikulu a v pedagogických přístupech (pro VŠ); zahrnutí genderové dimenze do výzkumu; využití konkrétních metod a postupů v jednotlivých fázích výzkumného procesu apod.
  • Motivujte studující a výzkumné pracovníky a pracovnice k realizování výzkumných projektů nebo doktorandských prací s genderovou dimenzí udílením speciálních cen nebo vyhlášením projektových výzev u interní grantové agentury.

 

Příklad dobré praxe pro inspiraci 

 

Cena Julie Hamáčkové na VŠCHT Praha

V roce 2015 byla na VŠCHT Praha ustavena Cena Julie Hamáčkové, která se uděluje ve třech různých kategoriích. Cena vznikla díky projektu kulturní a institucionální změny TRIGGER. Soutěž nese jméno Julie Hamáčkové, významné osobnosti české hydrochemie a první profesorky na vysoké technické škole v Československu. Třetí kategorie Ceny je věnována studujícím bakalářských, magisterských či doktorských programů, kteří zahrnují do obsahu svých výzkumných témat a prací analýzu na základě genderu a/nebo pohlaví.

 

V roce 2015 získala první cenu Bc. Michaela Švarcová, studentka 5. ročníku FPBT, s prací na téma Léčba kožních mykóz pomocí nízkoteplotního plazmatu. Vítězka zjistila, že při léčbě mykózy na morčatech probíhá nemoc jinak u samic než u samců a tyto rozdíly nadále zkoumá. Druhé místo obsadila Ing. Dana Bílková, která se intenzivně věnuje vývoji čichových učebních pomůcek pro výuku organické chemie žáků se zrakovým postižením a rozdílným vnímáním této pomůcky u studentek a studentů s i bez zrakového postižení. Variabilita témat soutěžních prací byla velká – od kulturních a sociálních aspektů hygienického zázemí v různých částech světa přes mykotoxinové kontaminace bylinných doplňků stravy a jejich rozdílnou toleranci a působení na obě pohlaví až po zkoumání genderové dimenze v podnikové kultuře. Je vidět, že i v chemii, jakožto zdánlivě neutrální vědecké disciplíně, se dá genderová dimenze ve výzkumu nalézt poměrně snadno.

 

Zdroj: Newsletter NKC-gender a věda 12/2015