Fakta Vytisknout stránku

Věděli jste, že výsledky testů a klinických studií byly v minulosti a často jsou i dnes prováděné na samcích a mužích, ale výsledky jsou pak aplikovány i na ženy, případně že možné rozdíly na základě pohlaví nejsou analyzovány?

Nebo že technologie (třeba pilotní kabiny nebo bezpečnostní pásy v autech) máme tendenci vyvíjet podle měřítek průměrného muže, protože vývojáře nenapadlo, že by za volantem auta nebo v kokpitu letadla mohla sedět žena.

A konečně, kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí i u žen, přestože často předpokládáme, že toto je mužská choroba, u žen se ale tyto choroby projevují jinak než u mužů, diagnostika byla ale dlouhá léta vyvíjená podle mužských projevů.

Všechno toto jsou příklady, které ukazují, že je ve výzkumu často důležité provádět analýzu na základě pohlaví a genderu. Pokud to totiž v relevantních případech neděláme, dávají výsledné vědecké odpovědi jen omezené odpovědi, které navíc mohou mít velice negativní dopad na zdraví nebo i životy žen, případně plodu, jak ukazují příklady z minulosti.

VÝZKUM, KTERÝ NEVĚNUJE POZORNOST ANALÝZE NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ A GENDERU, JE DRAHÝ A NEBEZPEČNÝ A OMEZUJE JAK KVALITU, TAK RELEVANCI TAKOVÉHO POZNÁNÍ PRO SPOLEČNOST.

Genderová dimenze je s nejvyšší pravděpodobností relevantní všude tam, kde se výzkum dotýká lidí:

  • lidé nebo lidský materiál (např. buňky) jsou přímo zkoumáni nebo
  • výsledky výzkumu, vývoje a inovací budou mít dopad na lidi nebo budou využívány lidmi.

 

            

Video pro "začátečníky"

Proč a jak začlenit kategorie gender a pohlaví do výzkumu 

Přednáška prof. Londy Schiebinger ze Stanford University, kterou přednesla na 3. národní konferenci o genderu a vědě 22. 10. 2014 v Praze.

   

 

 

Nemůžeme dosáhnout excelence, pokud se mílovými kroky nepohneme kupředu. Nejde pouze o rovné zacházení. Ve výzkumu je potřeba brát v potaz potřeby žen a zahrnout genderovou dimenzi do obsahu výzkumu.

(komisařka Maire Geoghegan-Quinn, Gender Summit 2012)