Úvodní stránka >

O nás a co nabízíme

Kontakt a nabídka Vytisknout stránku

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1 
110 00 Praha 1

 

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Víznerová

hana.viznerova@soc.cas.cz

koordinátorka projektů kulturní a institucionální změny a genderu v H2020, koordinátorka Pracovní skupiny pro změnu

 

 

www.genderaveda.cz

E-mail: nkc@soc.cas.cz

 

 

 

Sociální sítě
Facebook NKC - gender a věda 
LinkedIn stránka (en)
LinkedIn skupina Klubu NKC (cz)
http://twitter.com/NKC_CZ

NABÍDKA PRO VÁS

  • konzultace a poradenství
  • realizace výzkumného šetření ve vaší instituci (vysoké školy, výzkumná centra, ústavy AV ČR atd.)

  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management apod.

  • přednášky a prezentace - představení tématu genderu v Horizontu 2020 a přístupu kulturní a institucionální změny a plánů genderové rovnosti - možnosti zapojení institucí
  • praktická doporučení a metodiky; podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí 
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v intituci a v programu Horizont 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Gender v Horizontu 2020 vznikl jako podpora přístupu kulturní a institucionální změny. Je spravován a obsahově naplňován členkami Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.