Úvodní stránka >

Ženy ve vedení >

Genderová kultura

Genderová kultura Vytisknout stránku

„Zviditelňování“ žen a představování ženských vzorů

  • Vytvoření interní databáze expertek/odbornic
  • Udělování cen pro významné vědkyně
  • Uvěřejňování rozhovorů s úspěšnými vědkyněmi

 

Příklady pro inspiraci

  • Expertní databáze žen v přírodních vědách EMBO
  • Cena Milady Paulové, jejímž smyslem je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každý rok udělována v jiném oboru. 
  • Rozhovory se začínajícími, talentovanými a úspěšnými vědkyněmi na VŠCHT Praha

 

Genderově senzitivní jazyk a komunikace

  • příjímání pravidel pro genderově citlivou komunikace a jazyk uvnitř instituce i navenek

 

Pravidelný monitoring a reportování o vývoji situace v instituci z hlediska zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích a rozhodovacích orgánech instituce

  • například v Akademickém senátu, na Kolegiu rektoru apod. nebo ve Výroční zprávě

 

Role vedení

Na kulturní či symbolické úrovni hrají významnou roli lidé ve vedení, kteří budou veřejně deklarovat podporu genderové rovnosti a budou podnikat praktické kroky pro její naplnění při výběrových, nominačních a hodnotících procesech i v rámci svých týmů či oddělení podporou a motivací vědkyň k dalšímu kariérnímu postupu.

Tor Grande, profesor z Norské technické univerzity v Trondheimu: „Zejména v oborech, kde silně převažují muži, je důležité, aby vedení instituce vyslalo signál a podpořilo ženy v tom, aby se například hlásily do výběrových řízení na nové pozice nebo aspirovaly na vyšší akademické pozice (především v rámci postupu na profesorskou pozici). Začít přemýšlet o vhodné kandidátce na pracovní pozici teprve tehdy, když se objeví volné pracovní místo, je pozdě. Z nutnosti místo rychle obsadit vybírá vedení ve svém okolí, kde jsou více ´viditelní´ muži."