Úvodní stránka >

Ženy ve vedení >

Institucionální změny

Institucionální změny Vytisknout stránku

  • úprava pravidel a kritérií zohledňující různé životní zkušenosti žen a mužů

V současném nastavení, kde je pečovatelská role přisuzována ženám, jsou podmínky pro kariérní růst mužů a žen odlišné. Pro instituce usilující o vyšší zastoupení žen v nejvyšších pozicích akademické hierarchie, může být jedním z efektivních nástrojů, jak situaci změnit, hodnotit pracovníky a pracovnice dle akademického (tj. skutečně odpracovaného), nikoliv biologického času.

  • zvýšení transparentnosti rozhodování, např. změna interních předpisů (jednací řád vědecké rady, řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem/kou apod.), která zavede povinnost vydávat usnesení o rozhodnutí

Netransparentní rozhodovaní za „zavřenými dveřmi“, totiž vytváří prostor pro uplatňování stereotypů, předsudků či osobních zájmů konkrétních osob, které mají na rozhodování vliv (Špondrová 2014: 61). 

  • stanovení kvantitativních cílů      

Pro zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích orgánech a v řídících pozicích si může instituce stanovit kvantitativní cíle. Instituce si v rámci Plán genderové rovnosti může například vytyčit dosažení alespoň 30 % nebo 40 % žen  v konkrétním termínu naplnění.

  • pravidla pro nominace       

Dalším typem „měkčích“ opatření je „např. pravidlo nominovat do kolektivních orgánů  vždy dvojici kandidátů – muž a žena, či vyrovnané zastoupení nominantů a nominantek (Špondrová 2014: 65).

  • otevřená informovanost      

K podpoře transparentnosti patří i zveřejňování a zpřístupnování informací o volných pracovních místech, nominačních procesech a možnosti kandidovat do vedoucích pozic.