Úvodní stránka >

Ženy ve vedení >

Strategické cíle a priority

Strategické cíle a priority Vytisknout stránku

Tato oblast patří mezi prioritní cíle evropské vědní politiky (ERA, Horizont 2020) a je nedílnou součástí projektů strukturální změny, které podporuje Evropská komise v rámci programu Horizont 2020. V řadě evropských zemí fungují opatření, programy či přímo legislativní úpravy na národní úrovni, které prosazují vyšší zastoupení žen v řídících pozicích univerzit nebo výzkumných institucí nebo na profesorských postech.

Více než 18 zemí má nastaveno kvóty či „měkké“ cíle pro zastoupení žen v rozhodovacích orgánech, komisích či hodnotících panelech, například v Rakousku je to 40 %.

V Německu existuje tzv. profesorský program, který poskytuje institucím finanční prostředky na vytvoření profesorského místa pro ženy, v Norsku program BALANSE podporuje instituce k přijímání profesorek zejména v oborech STEM a další (více zde).

Rovněž na úrovni institucí jsou v zahraničí přijímány plány genderové rovnosti, které zahrnují mj. i kvantifikované cíle pro vyšší zastoupení žen ve vedení (například norská technická univerzita v Trondheimu).