Vytisknout stránku

Výrazné zvýšení podílu žen mezi studujícími vysokých škol se v oblasti výzkumu nijak neprojevuje. Podíl žen mezi výzkumníky dlouhodobě stagnuje.

V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dosáhlo 27,2 %.


V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi docenty 26,3 % (tj. o 5,2 procentního bodu víc než v roce 2002).

 

Mezi profesory představovaly ženy 15,4 % (tj. o 6,7 procentního bodu víc než v roce 2002).

 

V obou případech se zvýšil počet žen na těchto pozicích (u docentek o 61, u profesorek o 115), a především se snížil počet mužů (od roku 2002 ubylo 567 docentů a 167 profesorů).

 

 

Nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích a rozhodovacích orgánech

  • V roce 2014 dosáhlo celkové zastoupení žen, které stály v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje, 13,0 %.
  • V širším vedení těchto institucí (v rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech) pak působilo 23,3 % žen.
  • V poradních a expertních komisích bylo zastoupeno 19,6 % žen.
  • Nejnižší zastoupení žen na vedoucích postech a ve svých expertních orgánech měly Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Grantová agentura ČR, Česká konference rektorů a Technologická agentura ČR. Pouze poslední ze jmenovaných se v současnosti rozhodla problému věnovat.

Zdroj: Tenglerová, H. 2015. Monitorovací zpráva za rok 2014.

 

Proč je tak nízké zastoupení žen ve vedení?

TIP! Přečtěte si články Marcely Linkové

Ženy a věda a zastoupení žen na vedoucích pozicích jako politikum
Ženy ve vedoucích pozicích a genderové stereotypy
Když chcete kvalitu, je potřeba afirmativní akce