Úvodní stránka >

Ženy ve vedení

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích a vedoucích pozicích Vytisknout stránku

Strategické cíle a priority

 • rovné šance pro ženy a muže participovat na rozhodování, podílet se na řízení instituce i určování směrů výzkumu
 • zvýšit zastoupení žen na nejvyšších stupních akademické hierarchie a v rozhodovacích a vedoucích pozicích instituce

 

Metody, nástroje a opatření

 • zastoupení žen ve výběrových, nominačních a hodnotících komisích   
 • transparentní nominační a výběrové procesy
 • dostupnost informací o volné pracovní pozici, o možnostech kariérního postupu, nominačním řízení atd.  
 • revize interních dokumentů a směrnic týkající se procesů hodnocení a kariérního postupu (zohlednění kariérní přestávky, mobilitní schémata, kritéria hodnocení zohledňující různé výstupy vědecké práce, například výuku, nikoliv pouze produkci publikací apod.)
 • pravidelný monitoring a reportování o vývoji situace z hlediska zastoupení žen v rozhodovacích a řídících pozicích na nejvyšších orgánech instituce (například v Akademickém senátu a ve výročních zprávách)
 • medializace a zviditelňování žen v roli expertek
 • aktivní vyhledávání žen a otevřená verbální podpora ze strany vedení: zájem o vyšší zastoupení žen, přijímání žen do technických oborů, nominace žen na vedoucí pozice apod.
 • aktivity na posílení žen a rozvoj kompetencí:
  • mentoring a síťování
  • tréninky – přístup do komisí, výborů, rozhodovacích orgánů
  • motivační workshopy
  • „testovací“ profesura nanečisto
  • workshopy ke kariérnímu a osobnostnímu rozvoji, rozvoj profesních a tzv. měkkých“ dovedností 
  •  koučing   

   

Cíle, doporučení a aktivity na podporu vyrovnaného zastoupení žen ve vedení, které lze zahrnout do plánu genderové rovnosti.

 

Literatura a zdroje informací

Cacace, M. 2009. Guidelines for Gender Equality Programmes in Science. Prages

Evropská komise. 2004. Gender and Excellence in the Making. Luxemburg:Office for Official Publications of the European Communities.

Evropská komise. 2008. Maping the maze: Getting more women to the top in research. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

Rustad, L. M., Rødland, A. W. (eds.). 2010. Talent at stake. Changing the culture of research – gender-sensitive leadership. Oslo: Committee for Gender Balance in Research. 

Tenglerová, H. 2013. „Věda jako mužská záležitost aneb mediální realita českých pop-novin.“ Pp. 127-147 in Linková, M., Cidlinská, K., Tenglerová, H., Vohlídalová, M., Červinková, A. Nejisté vyhlídky. Proměny vědecké profese z genderové perspektivy.  Praha: Sociologické nakladatelství.