Úvodní stránka >

PROFESNÍ ROZVOJ >

Genderové stereotypy

Jak odstranit vliv genderových stereotypů Vytisknout stránku

Jak se vypořádat s předsudky, které ovlivňují naše rozhodování a chování?

Prvním krokem, jak jejich vliv minimalizovat a překonávat, je uznat, že existují a že každý z nás je jimi ovlivněn, ačkoliv máme pocit, že jednáme, hodnotíme a rozhodujeme spravedlivě a objektivně.

  • Prostudujte si webové stránky projektu Genovate a Gender Bias Learning, kde najdete videa ukazující typické situace, ve kterých se projevují genderová schémata (stereotypy). Je vám to povědomé? Otestujte si nakonec své znalosti v kvízu.
  • Potřebujete důkazy? Prostudujte si výzkumné studie prokazující působení genderových předsudků a stereotypů na hodnocení a dopady na vědeckou dráhu žen.

 

Genderové tréninky

Zahraniční instituce, které usilují o nastavení férových podmínek a které se systematicky věnují podpoře genderové rovnosti, přijímají řadu opatření, která zlepšují podmínky pro kariérní postup žen ve vědecké profesi. Členové a členky nejrůznějších hodnotících komisí a panelů se například účastní genderových tréninků, které zvyšují povědomí o genderových předsudcích a podněcují je k sebereflexi. Studie dokládají pozitivní dopady na změny postojů a jednání těch, kteří se takových tréninků účastní (EIGE, 2013).

 

Pravidla pro hodnotící, výběrové a nominační komise

Instituce dále přijímají pravidla a postupy, kterými se osoby v komisích při výběrových řízeních či nominačních procesech řídí a která pomáhají snižovat vliv předsudků: 

  • Předem si připravte jasná kritéria hodnocení a jejich pořadí (váhu) a v průběhu hodnocení je neměňte. Uplatňujte je důsledně a konzistentně na všechny, bod po bodu, s konkrétními příklady toho, jak si daná osoba stojí.
  • Vytvořte si evaluační formulář – příklad pro inspiraci najdete zde.
  • Věnujte dostatečný čas (nejméně 20 minut) hodnocení každého uchazeče a uchazečky.
  • Vyhodnoťte celkovou žádost každého uchazeče a uchazečky, nebuďte příliš závislí pouze na jedné její součásti, jako jsou například doporučující dopisy, publikační činnost nebo životopis. 
  • Buďte schopni obhájit každé své rozhodnutí o odmítnutí či schválení kandidáta nebo kandidátky.
  • Přizvěte externího hodnotitele/hodnotitelku.
  • Diskutujte s členy/členkami komise, reflektujte a upozorňujte na možný vliv předsudků. Využít můžete argumenty z výzkumných studií.

 

Faculty Rectruitment for Diversity and Excellence

Reviewing Applicants

Sex and Science: Tip for Faculty

Search Committees: Minimizing the Role of Unconscious Bias

Avoiding bias in reading & writing evaluations

STRIDE: Top ten best practices

Faculty awards and leadership guidelines

The Royal Society: Unconscious Bias