Úvodní stránka >

PROFESNÍ ROZVOJ >

Kombinace práce a rodiny

Slaďování pracovního a osobního/rodinného života Vytisknout stránku

Příklady nástrojů a opatření na podporu slaďování pracovního a osobního/rodinného života

 • nabídka flexibilních forem práce, formalizace a integrace opatření do oficiálních dokumentů a vnitřních předpisů

  • flexibilní formy práce: práce z domova, flexibilní (klouzavá) pracovní doba, sdílené pracovní místo a další

  • garance částečných úvazků pro všechny zájemce/zájemkyně a garance návratu na plný úvazek
  • dostupnost informací o těchto možnostech pro všechny
  • zajištění účasti všech (i pracujících na částečný úvazek) na důležitých jednáních a pracovních schůzkách, například čas pracovních porad stanovit v době 10 - 15 hodin
 • programy a pravidla v oblasti spolupráce s rodiči před, v průběhu a po návratu z mateřské a rodičovské dovolené (např. "návratové granty")

 • vytvoření zařízení péče o děti v instituci pro zaměstnance/zaměstnankyně a studující (více informací na webu NKC - gender a věda v sekci: Školky a dětské koutky na akademické půdě).

 • vytvoření "check-listů" nebo manuálů pro pracovníky/pracovnice ve vedoucích pozicích - jak postupovat v situacích odchodu a návratu podřízených z mateřské a rodičovské dovolené.
  • Příklad pro inspiraci najdete zde
 • pravidla pro přerušení či odložení řešení grantu z důvodu těhotenství (pokud má instituce interní grantové financování) 

 

Zavedení automatického prodloužení smlouvy na dobu určitou o délku trvání mateřské/rodičovské dovolené

 • Toto opatření zavedli například na Hanken School of Economics ve Finsku. Více informací zde

 

Příklad dobré praxe: Francouzský institut pro mořský výzkum

Francouzský institut pro mořský výzkum (IFREMER) nastavil opatření, která usnadní práci v terénu tak, aby ženy mohly vést mise stejně snadno jako muži. Cílem je zajistit spravedlivý profesní rozvoj, a to prostřednictvím různých iniciativ, například: flexibilní pracovní doba, videokonference nebo konferenční hovory, podpora práce na částečný úvazek za stejných podmínek jako u celého úvazku (rovný plat, stejné podmínky kariérního postupu a poskytování zaměstnaneckých výhod, stejná úroveň odpovědnosti). V důsledku těchto opatření se zvýšil podíl žen v přijímacích řízeních přibližně o 50 % za rok.

Více informací zde: The Researchers Report 2012. A selection of good practices

Příklad dobré praxe: Women Academic Returners' Programme (Univerzita Sheffield, UK)

Tento model pomáhá jednotlivým vedoucím oddělení a kateder zajistit náhradu za zaměstnance na rodičovské dovolené, a to zajištěním financování zaměstnanců/kyň na záskok či jiných výdajů nutných pro zachování výzkumné a publikační činnosti zaměstnankyň na rodičovské dovolené a po návratu z ní. Zaměstnankyně na rodičovské dovolené supervizuje svého zástupce, aby se co nejvíce omezily negativní dopady, které by její nepřítomnost v práci mohla mít na její další kariéru. Jednotlivým katedrám se také dostalo praktické podpory při plánování odchodu zaměstnankyň na rodičovskou dovolenou před i po jejich nepřítomnosti, např. ohledně přesunu pravomocí. Zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří se vraceli z rodičovské dovolené, dostali na konci tohoto období nabídku flexibilní pracovní doby.

Více informací na webu univerzity zde. Zdroj fotky: Univerzita Sheffield

Příklad dobré praxe: The University of Leicester

Univerzita má na svých stránách dobře propracovanou politiku work-life balance. Zabývá se tak podrobně péčí o děti, flexibilní pracovní dobou, mateřstvím a těhotenstvím nebo také rodičovskou dovolenou.

Více informací na webu univerzity zde.

Zdroj fotky: Univerzita Leicester

Příklad dobré praxe z České republiky: CEITEC, projekt Work-Life Balance

Zásadní aktivitou je podpora využívání flexibilních forem práce pro vědce na RD, která je stěžejní pro splnění dílčího cíle projektu. Pro cílové skupiny bude vytvořena informační síť složená z odborných konzultantů a informačních materiálů.

Materiály projektu ke stažení zde, více informací o projektu na webu CEITEC zde.