Úvodní stránka >

PROFESNÍ ROZVOJ >

Fakta >

Výzkumné studie: měříme schopnosti a úspěchy žen a mužů stejným metrem?

Výzkumné studie: měříme schopnosti a úspěchy žen a mužů stejným metrem? Vytisknout stránku

  • Pokud je pohlaví známo, muži jsou pro výkon matematického úkolu vybrání s 2x vyšší pravděpodobností než ženy. Pokud výsledky prezentují samotní uchazeči a uchazečky před komisí, muži jsou opět hodnoceni výši, protože nemají takový problém se chválit (ženy naopak svůj úspěch nevykreslují adekvátně). Stereotypní hodnocení se mírně zmenšuje, pokud je předem komisi poskytnuta informace o dosaženém výkonu, preference mužů ale nemizí (Reuben, Sapienza, Zingales 2013 v PNAS), Cf. Zjištění komise pro genderovou rovnost ERC
  • Muži sami sebe citují podstatně více než se citují ženy. Přes rostoucí procento žen se rozdíl v sebecitování za 50 let zvýšil. Muži sami sebe citují více než ženy, protože sami svoje schopnosti hodnotí lépe než ženy, ženy jsou víc sebekritické. Muži čelí menším sociálním sankcím za sebechválu ve srovnání s ženami. Muži se více specializují v akademických poddisiplínách, to může zvyšovat tendenci sebecitování. Muži publikují hojněji, zvlášť na začátku své dráhy, mají proto víc příležitostí k citování svých vlastních článků. (King, Correll, Jacquet, Bergstrom, West 2013)
  • Studie více než 300 doporučujících dopisů pro úspěšné žadatele lékařské fakulty zjistila, že doporučující dopisy psané pro ženy jsou kratší, kladou méně důrazu na výzkumnou práci a naopak více na výukovou činnost, obsahují dvakrát více zpochybňujících výrazů a méně silných přídavných jmen jako „brilantní "a „vynikající" (Trix, Psenka 2003).
  • Stejné CV a práce s jiným jménem, systematicky lepší hodnocení mužů + nabídka vyššího platu (Moss-Racusin et al. 2012).

  • Stejné CV a práce s jiným jménem, systematická preference mužských kandidátů ze strany hodnotitelů i hodnotitelek (Steinpreis et al. 1999).

  • Hodnotící výrazy v hodnocení pro udělení tenure  (Merchant, Bhattacharya a Carnes 2007): muži jsou v hodnocení konstruováni jako analytičtí, soutěživí, nezávislí, individualističtí, jako ti, kteří jsou schopni vést a ochotni riskovat, ženám jsou v hodnocení systematicky připisovány vlastnosti jako citlivá, chápající, poddajná.

  • Mikropraktiky hodnocení pro udělení profesury – věk a gender (van den Brink a Benschop 2011, 2012).

 

Další literatura a zdroje k tématu

Prezentace M. Linkové a H. Víznerové: Jak genderové stereotypy ovlivňují hodnocení vědecké práce

ECU. 2013. Unconscious bias in higher education.

Penalties for success: reactions to women who succeed at male gender-typed tasks.