Úvodní stránka >

Pracovní skupina pro změnu >

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu Vytisknout stránku

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje lidí, personální politiky a systematické podpory kariérního rozvoje vědkyň a vědců, jejíž nedílnou součástí je i podpora genderové rovnosti.

Workshop proběhl 14. 9. 2017 v prostorách výzkumného centra CEITEC Masarykova univerzita v Brně.

Na workshopu vystoupila Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele (CEITEC MU), která se ve své prezentaci a navazující diskusi zaměřila na zkušenosti s podporou genderové rovnosti v rámci rozvoje institucionální HR politiky.

Více k příspěvku najdete zde. Prezentaci najdete zde.

Jana Dvořáčková, metodička pro oblast gender v Technologické agentuře ČR, představila nové programy agentury a systém hodnocení, který nově zahrnuje i hodnocení úrovně řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně podpory genderové rovnosti v žadatelských institucích. Dále se podělila o zkušenosti s realizací genderových aktivit, kterým se TA ČR dlouhodobě věnuje.  

Prezentace najdete zde a zde.

Úvodní prezentace Hany Víznerové je dostupná zde.

Kontaktní osoba: Hana Víznerová, koordinátorka Pracovní skupiny pro změnu, hana.viznerova@soc.cas.cz