Úvodní stránka >

Pracovní skupina pro změnu >

Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti z ČR a evropských projektů

Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti z ČR a evropských projektů Vytisknout stránku

Dne 2. 11. 2017 proběhne seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádá NKC-gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.

Seminář je určen všem, kteří mají zájem dozvědět se praktické informace a sdílet zkušenosti, jak postupovat při zahájení a realizaci aktivit na podporu genderové rovnosti v řízení a rozvoji lidí a ve výzkumné činnosti na svém pracovišti. Cílem semináře je představit a diskutovat aspekty procesu kulturní a institucionální změny v evropském a českém kontextu, úspěšné strategie prosazování tématu ve výzkumných institucích a příklady dobré praxe z mezinárodního projektu TRIGGER i českých výzkumných a grantových institucí.

 

Seminář proběhne 2. 11. 2017 od 13 do 17 hodin v Akademickém konferenčním centru na adrese Husova 4a, Praha 1.

Na seminář se registrujte zde.

 

Program (v pdf verzi zde)

13:00     Zahájení

13:05     Kulturní a institucionální změna jako nástroj prosazování genderové rovnosti v organizacích  

Marcela Linková, Národní kontaktní centrum – gender a věda, SOÚ AV ČR

13:20     Guidelines developed in the European structural change project „Triggering institutional change towards gender equality in science”

Giovanna Declich, ASDO, Itálie

13:50     Změna v českých výzkumných institucích, představení metodiky „Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: Jak na to”

Hana Víznerová, Národní kontaktní centrum – gender a věda, SOÚ AV ČR

14:20     Přestávka

14:50     Projekt změny TRIGGER na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze: „Co bych udělala jinak, kdybych začínala znovu“

Anna Mittnerová, řešitelka projektu, VŠCHT Praha 

15:20     „Jak dosáhnout na 30% paušál v programech TA ČR? Péčí o rovné příležitosti a lidské zdroje“

Marcel Kraus, Technologická agentura ČR

15:50     Závěrečná diskuse

16:15     Neformální síťování

16:45     Konec

 

Příspěvek Marcela Krause z Technologické agentury ČR se zaměří na:

  • podmínky čerpání 30% paušálu v programech TA ČR a role HR Award
  • příprava mezinárodní soutěže v rámci GENDER-NET Plus na projekty VaV reflektující genderovou dimenzi v obsahu výzkumu a inovací
  • výhled do budoucnosti - projekt GEECCO a genderová dimenze v podmínkách podpory a hodnocení

 

Seminář proběhne ve formě přednášky a diskuse v českém a anglickém jazyce, tlumočení do českého jazyka není zajištěno.