Úvodní stránka >

Pracovní skupina pro změnu

Pracovní skupina pro změnu

VZDĚLÁVÁNÍ - SÍŤOVÁNÍ - PRAXE

Pracovní skupina pro změnu vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertízu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci. 

 

PŘIPOJTE SE!

Přejete si stát se členkou/členem Pracovní skupiny pro změnu? REGISTRUJTE SE zde.

V případě dotazů, kontaktujte koordinátorku Mgr. Hanu Víznerovou na emailu: hana.viznerova@soc.cas.cz

 

Plánované akce

2. 11. 2017        

                         

Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti z ČR a evropských projektů

Registrace

 

 

 

 

Proběhlé akce 

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu  

Workshop, který proběhl 14. 9. 2017 v Brně v prostorách výzkumného centra CEITEC MU, se zaměřil na téma rozvoje a řízení lidských zdrojů, jehož součástí je i systematická podpora genderové rovnosti. Příklady dobré praxe z výzkumné organizace představila zástupkyně CEITEC MU Eliška Handlířová. Genderovou politiku grantové agentury a programy, které hodnotí úroveň personální politiky u uchazečů, představila zástupkyně Technologické agentury ČR Jana Dvořáčková. Prezentace z workshopu jsou ke shlédnutí zde.

Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Na workshopu 4. května 2017 jsme s členkami a členy Pracovní skupiny pro změnu diskutovali o rezistencích, se kterými je možné se setkat při komunikování tématu genderové rovnosti a úspěšných strategiích jak vyjednávat téma a změny v instituci, které povedou k větší genderové rovnosti ve vědě. Prezentace z workshopu je ke shlédnutí zde.

Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře začínajících vědkyň a vědců. Kateřina Cidllinská z NKC - gender a věda představila mentoringový program a společně s účastníky a účastnicemi jsme diskutovali možnosti realizace aktivit a opatření v jejich výzkumných institucích, například prostřednictvím projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v OP VVV.

 

Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na začátku listopadu 2016. 

Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: zkušenosti z Velké Británie

Dne 17. října 2016 proběhl workshop, na kterém lektor Gary Loke z Velké Británie představil přínosy iniciativy Athena Swan a příklady dobré praxe. S členy a členkami Pracovní skupiny pro změnu diskutoval možné bariéry při prosazování genderové rovnosti v institucích a úspěšné strategie jak je překonávat, či jim předcházet.

Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Na semináři Pracovní skupiny pro změnu 25. 5. 2016 v Praze vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro VVI, Úřad vlády ČR a Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje, MŠMT.

Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2016 jsme se zaměřili na jednu z nejvíce komplikovaných a zároveň zásadních oblastí pro dosažení genderové rovnosti v institucích, kterou je podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, rozhodovacích orgánech i na akademických pozicích profesor a profesorka.

Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře bylo identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy, které lze použít k odhalení a odstranění genderových stereotypů. Genderové rovnosti ve vzdělávání lze dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace zásahů do různých stránek vzdělávacího procesu. Seminář vedla Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.

1. workshop Pracovní skupiny: Plány genderové rovnosti

31. 3. 2015 proběhlo první setkání Pracovní skupiny pro změnu. Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Jiří Kolman z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe) zde představili své zkušenosti z příprav, realizace a naplňování plánů genderové rovnosti, které na svých institucích od roku 2014 uvádí do praxe díky projektům TRIGGER a EGERA.