http://www.genderaveda.cz/ http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf https://www.youtube.com/watch?v=nkBUt1x4Ny4 http://engenderinghabitat3.genderste.eu/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Newsletter NKC 6/2016

Červnový newsletter přináší řadu aktualit z oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí VaV. Čekají vás novinky z grantových agentur, reportáž ze 4. národní konference o genderu a vědě, informace k poslednímu vývoji v otázce řetězení pracovních smluv a mnoho dalšího.

Moje instituce, moje zodpovědnost

22. června 2016 jsme ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR uspořádali 4. národní konferenci o genderu a vědě. Na web již přibyly fotografie a také VÝZVA ZA FÉROVOU A ODPOVĚDNOU VĚDU, která je výstupem konference.

TA ČR a gender v obsahu a inovacích

Technologická agentura ČR uveřejnila manuál, který má přispět k přemýšlení nad genderovou dimenzí ve výzkumu v různých vědních disciplínách a oborech. Obsahuje návody a tipy, jak začlenit gender do obsahu a inovací.