http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf http://gendervh2020.cz/mezinarodni-spoluprace/55100-fakta/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Workshop Mentoring a podpora začínajících vědkyň a vědců

Zveme členky a členy Pracovní skupiny pro změnu na první workshop v roce 2017, který se uskuteční dne 10.1.2017 v Praze. Zaměří se na téma podpory začínajících vědkyň a vědců a mentoringové programy ve výzkumných organizacích. Registrace otevřena.

Konference "Já vědkyně"

V květnu 2017 se uskuteční v Berlíně konference pro studentky a začínající vědkyně z oblasti přírodních věd a matematiky. Podtitul konference zní Gender, profesní dráha a síťování. Cílem je představit mladé generaci úspěšné vědkyně, rozšířit možnosti profesního uplatnění účastnic a zvýšit povědomí o stále přetrvávajících nerovnostech mezi kariérami žen a mužů ve vědě.

Studie Výzkumné kariéry v Evropě

Přečtěte si analýzu Evropské komise, která se zabývá počátkem výzkumné kariéry, situací dvoukariérních párů ve vědě a restartem po přerušení výzkumné činnosti.