http://www.genderaveda.cz/ http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf https://www.youtube.com/watch?v=nkBUt1x4Ny4 http://engenderinghabitat3.genderste.eu/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Letni newsletter 2016

Hlavním tématem letního newsletteru je bilancování nad genderovou nevyvážeností pracovních kolektivů v českém primárním a terciálním vzdělávání. O tom, jak se zbavit vlastních předsudků, se dočtete v tipech v rubrice "Změna na pokračování."

Seminář TC: Gender, IT a H2020

Technologické centrum a OKO-IST organizují 22. 9. 2016 seminář pro žadatele/ky "Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020". Na programu bude také téma genderové dimenze ve výzkumu v ICT a zastoupení mužů a žen v projektových týmech.

Doporučení k pracovnímu programu 2018-2020 Horizont 2020

Evropská komise uveřejnila doporučení expertní poradní skupiny pro pracovní program 6 "Societal Challeges - Evropa v měnícím se světě – inkluzivní a reflektivní společnosti".