http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf http://gendervh2020.cz/mezinarodni-spoluprace/55100-fakta/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

TA ČR pořádá 3. setkání Platformy žen

Technologická agentura ČR jménem svého předsedy Petra Očka zve na již třetí setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání, které proběhne 28. března 2017 od 13 hodin. Letošní setkání nese podtitul Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací. Program, registraci a bližší informace najdete na webu TA ČRu zde.

Příjem žádostí ve výzvě Rozvoj kapacit prodloužen

MŠMT prodloužilo termín pro příjem žádostí ve výzvě č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v rámci OP VVV do 20. 4. 2017. V projektech zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a získání HR Award je možné mimo jiné realizovat i aktivity na podporu začínajících vědců a vědkyň a aktivity v oblasti institucionální podpory genderové rovnosti.

Jak na rezistence při podpoře genderové rovnosti

Pokud se zabýváte nebo plánujete se zabývat konkrétními kroky na podporu genderové rovnosti na svém pracovišti, tato online příručka by měla být mezi prvními položkami na vašem seznamu k přečtení. Manuál Handbook On Resistance To Gender Equality In Academia přináší nejen vyjasnění pojmu rezistence a jeho podob, ale navíc ukazuje také příklady, formy a symptomy, které v případě zavádění politik na podporu genderové rovnosti obvykle nastávají. Přináší také tipy, jak na tyto různé projevy rezistence reagovat.