http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf http://gendervh2020.cz/mezinarodni-spoluprace/55100-fakta/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Jak na rezistence při podpoře genderové rovnosti

Pokud se zabýváte nebo plánujete se zabývat konkrétními kroky na podporu genderové rovnosti na svém pracovišti, tato online příručka by měla být mezi prvními položkami na vašem seznamu k přečtení. Manuál Handbook On Resistance To Gender Equality In Academia přináší nejen vyjasnění pojmu rezistence a jeho podob, ale navíc ukazuje také příklady, formy a symptomy, které v případě zavádění politik na podporu genderové rovnosti obvykle nastávají. Přináší také tipy, jak na tyto různé projevy rezistence reagovat.

Nová publikace: Grants, research and parenthood

CEITEC ve spolupráci s NKC-gender a věda vydal publikaci v rámci projektu LIBRA, která se věnuje otázkám slaďování rodičovství a výzkumné práce (nejen) formou řešení grantů. Je určena jak pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací, tak pro samotné vědkyně a vědce. 

Konference "Já vědkyně"

V květnu 2017 se uskuteční v Berlíně konference pro studentky a začínající vědkyně z oblasti přírodních věd a matematiky. Podtitul konference zní Gender, profesní dráha a síťování. Cílem je představit mladé generaci úspěšné vědkyně, rozšířit možnosti profesního uplatnění účastnic a zvýšit povědomí o stále přetrvávajících nerovnostech mezi kariérami žen a mužů ve vědě.