http://www.genderaveda.cz/ http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf https://www.youtube.com/watch?v=nkBUt1x4Ny4 http://engenderinghabitat3.genderste.eu/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Seminář TC: Gender, IT a H2020

Technologické centrum a OKO-IST organizují 22. 9. 2016 seminář pro žadatele/ky "Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020". Na programu bude také téma genderové dimenze ve výzkumu v ICT a zastoupení mužů a žen v projektových týmech.

Doporučení k pracovnímu programu 2018-2020 Horizont 2020

Evropská komise uveřejnila doporučení expertní poradní skupiny pro pracovní program 6 "Societal Challeges - Evropa v měnícím se světě – inkluzivní a reflektivní společnosti".

Newsletter NKC 6/2016

Červnový newsletter přináší řadu aktualit z oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí VaV. Čekají vás novinky z grantových agentur, reportáž ze 4. národní konference o genderu a vědě, informace k poslednímu vývoji v otázce řetězení pracovních smluv a mnoho dalšího.