http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf http://gendervh2020.cz/mezinarodni-spoluprace/55100-fakta/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Nová publikace: Grants, research and parenthood

CEITEC ve spolupráci s NKC-gender a věda vydal publikaci v rámci projektu LIBRA, která se věnuje otázkám slaďování rodičovství a výzkumné práce (nejen) formou řešení grantů. Je určena jak pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací, tak pro samotné vědkyně a vědce. 

Konference "Já vědkyně"

V květnu 2017 se uskuteční v Berlíně konference pro studentky a začínající vědkyně z oblasti přírodních věd a matematiky. Podtitul konference zní Gender, profesní dráha a síťování. Cílem je představit mladé generaci úspěšné vědkyně, rozšířit možnosti profesního uplatnění účastnic a zvýšit povědomí o stále přetrvávajících nerovnostech mezi kariérami žen a mužů ve vědě.

Studie Výzkumné kariéry v Evropě

Přečtěte si analýzu Evropské komise, která se zabývá počátkem výzkumné kariéry, situací dvoukariérních párů ve vědě a restartem po přerušení výzkumné činnosti.