http://www.gendervh2020.cz/2139-pracovni-skupina-pro-zmenu/kulturni-a-institucionalni-zmenou-k-rovnosti-ve-vede-zkusenosti-z-cr-a-evropskych-projektu http://cz.nkc.cz/files/manual-nkc.pdf http://gendervh2020.cz/mezinarodni-spoluprace/55100-fakta/

Gender v H2020

Kulturní a institucionální změna je systematický přístup na podporu genderové rovnosti ve vědě, a to pro každého, kdo má zájem přispět k nastavení férových podmínek pro vědeckou práci.

Přidejte se k Pracovní skupině pro změnu!

Novinky

Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu

Technologické centrum AV ČR a NKC - gender a věda zvou na seminář "Gender Aspects in European Research: Human Resources Development and the Gender Dimension in Research". Seminář, který proběhne 25. 10. 2017 v Praze v rámci projektu TRIGGER, povede Katrien Van der Heyden, konzultantka přední evropské agentury Yellow Window, která poskytuje tréninky jak Evropské komisi, tak univerzitám a výzkumným institucím.

Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

NKC - gender a věda a Technologická agentura ČR zvou na seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí "Kulturní a institucionální změnou k rovnosti ve vědě: zkušenosti z ČR a evropských projektů". Seminář proběhne 2. 11. 2017 v Praze. Podrobněji k programu, přednášejícím a odkaz na registraci najdete zde.

Workshop Řízení lidí a podpora genderové rovnosti

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje lidí, personální politiky a systematické podpory kariérního rozvoje vědkyň a vědců, jejíž nedílnou součástí i podpora genderové rovnosti. Prezentace přednášejících najdete zde.